بهترین اهنگ های محلی جنوب کرمان
تقدیم ب دلدادگان راه عاشقی
آرشیو وبلاگ
نویسنده: سلمان - ۱۳٩۳/٦/٢٢

سلام

سلامی ب گرمی ای روزون روبار و ب خون گرمی همه روباریون

واقعا خیلی دلگرم ابهوم با نظرون شما عزیزون ک ایهتنی وب و گژی ازنی ب همی دلیلم دوباره تصمیم موم جدی گفته وب بروز ببی

پ با نظرونو کمک کنی و البته راهنمای تا وب زیبا و زیباتر ببیچشمک

سلمان
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺩﻟﺘﻮ ﺑﺬﺍﺭ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻠﻮﺕ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻠﻮﺗﺸﻮ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺗﻮ ﭘﺮ ﮐﺮﺩﻩ
نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :